Patriot vir Minderhede

Elkeen van ons geniet burgerregte (anders gestel: menseregte) in terme van die Handves van Menseregte wat vervat is in hoofstuk 2 van die Grondwet van Suid Afrika.  Ons het egter lankal soos die diere in George Orwell se boek Animal Farm agtergekom dat party mense "meer gelyk is as ander".

Dit is onmoontlik vir jou as individu om jou regte af te dwing teen die kommunistiese regering en teen die oorweldigende meerderheid in die land.  Jou enigste beskerming lê in 'n burgerregte-organisasie waar meer mense kan saamstaan om die enkeling te beskerm.

  • Telefoniese konsultasie van 20 minute een keer per jaar oor enige tipe regsprobleem wat jy mag ondervind
  • Siviele eise teen die Staat vir onregmatige arrestasie en mediese nalatigheid
  • Bystand van 'n prokureur of advokaat indien jy gearresteer sou word
  • Hulp om diskriminasie wat teen jou gepleeg is, in die gelykheidshof vas te vat
  • Hulp en advies met verwysings na die Menseregtekommissie (MRK)
  • Hulp en advies met verwysings na die Openbare Beskermer (OB)
  • Hulp en advies met die bring van 'n aansoek as jy geteister word
  • Hulp  en advies met die bring van 'n aansoek in gevalle van Gesinsgeweld
  • Opdatering van jou testament
  • R3000 begranis-uitbetaling by jou afsterwe om by te dra tot jou begraniskoste.

 

Waarom het jy 'n burgerregte-organisasie nodig?

Patriot vir Minderhede is 'n burgerregteoprganisasie wat hom beywer vir die beskerming van die menseregte van minderhede en uiteindelike selfbeskikking.

 

Die ledegeld van Patriot vir Minderhede beloop R 600,00 per jaar en bied aan jou al die voordele en beskerming hierbo genoem.

gallery/pool
gallery/dive
gallery/parachute

Wat bied Patriot vir minderhede jou?

Wat kos dit jou?

gallery/Patriot For Minorities PNG