ARTIKELS

Artikels wat hier gepuliseer word, was voorheen elders deur die direkteure van Patriot vir Minderhede NPC gepubliseer en weerspieel die standpunt van Patriot vir Minderhede NPC.

DIE DWANGMAG VAN DIE ANC REGERING

 

Nathi Mtwethwa, ANC-minister van Sport, wil alle sportspanne forseer om te kniel vir Black Lives Matter. (BLM)

Hy toon dieselfde gevaarlike neigings wat ons vind by alle Links-denkendes. Die neiging om ander mense se lewens te beheer deur mag en dwang.

Omdat direkte dwang en mag lyk na iets leliks, gee die Links-denkendes altyd voor dat hulle wil regeer en beheer tot die groter beswil van alle mense. In Suid-Afrika doen die ANC presies dieselfde. Die waarheid is egter heel anders.

Dit gaan daaroor om mag oor mense te hê en mense te beheer. Soos wat nou tydens die “lock down” in Suid-Afrika gebeur het.

En nou wil die ANC verder gaan om mense te forseer, te dwing tot kniel vir Black Lives Matter. Asof die “geknielery” tot die voordeel van alle mense in Suid-Afrika sou wees?

Artikels 15 en 16 van die Grondwet bepaal dat almal die reg het op vryheid van spraak, opinie, en gewete. Die 8 SA rugbyspelers wat oorsee weier om te kniel, is nou in die spervuur. Hulle tree op volgens hulle opinie en gewete.

Waarom wil Mthethwa hierdie reg onder sy voete vertrap? - Dis daardie gevaarlike neiging om mense te regeer en te beheer deur mag en dwang.

Artikel 11 van die Grondwet stel duidelik: “Elkeen het die reg op lewe”. Dit is duidelik dat “All Lives Matter”.

So, wat is die ANC en Mthethwa se probleem? - Die smagting na mag en dwang oor  mense.

Josef Stalin en Adolf Hitler het dit gedoen. Pol Pot van Kambodja het dit gedoen. Mao Zedung van China het dit gedoen. Fidel Castro van Cuba het dit gedoen. In die proses is 150+ miljoen mense vermoor.

Hier in Suid-Afrika doen dit ANC dit ook reeds vir 26 jaar lank. En hulle noem dit “democracy”...

 

WIL JY? OF WIL JY NIE?

Dis die heel eerste vraag aan elke Afrikaner vandag: Wil jy of wil jy nie?
Dit is sedert 1994 se eerlose oorgawe die grootste krisis in die Afrikaner se psige: ons mense ontbreek die WIL om weer vry te wees en oor hulself te regeer.
Wil jy gaan vir self-regering, of wil jy onder die rooi juk van die ANC bly? Wil jy deur jou eie mense regeer word, met daardie waardes en moreel wat vir jou belangrik is, of wil jy eerder deel bly van die ANC se gewelddadige sukkel-staat?
Daar is nie meer plek vir draadsittery nie. Jy kan nie langer iewers tussen-in rondhang en jou verbeel jy is “neutraal” nie. Die regering beskou jou nie as “neutraal” nie. Hulle beskou jou as ‘n vyand van hulle NDR - “National Democratic revolution” as jy nie ten volle ANC volgeling is nie.
Jy sal moet kies: Of die pad van Marxisme en Sosialisme, waar jy en jou kinders as blanke derde-rangse bywoners in jul ou vaderland leef en sterf; Of jy loop die pad om die stukke van jou verlore vryheid weer op te tel en weer op te bou in ‘n gebied vir Afrikaners, bestuur deur Afrikaners, vir Afrikaners.
Daar is baie praters en wysneuse, maar daar is min doeners van dinge. Daar is baie groepe en naamlyste, maar min getalle. Daar is genoeg leiers en voorlopers, maar te min volgelinge en nalopers. Hoekom is dit dan so?
Waarom is dit sedert 1994 ons situasie? Daar is verskeie redes:
(1) Mense wil nie hulself verbind tot ‘n vryheidstryd nie. Hulle wil self nie iets daaraan doen nie.
(2) Mense hoop dat “iemand anders” of ‘n “groot leier” die verlore vryheid namens hulle sal herwin.
(3) Mense is bang vir wapengeweld, en bang vir regerings-geweld. Niks daaroor praat nie en niks daaraan doen nie, is dan beter.
(4) Mense hoop maar so vaagweg “dat alles vanself sal regkom”, solank hulle net laaglê en geen aandag trek nie.
(5) Mense dink dat hulle tirades op Facebook en slegsê van die regering genoeg is om hul verlore vryheid te herwin en die juk van verdrukking sag te maak.
(6) Mense hoop maar dat ‘n soort wonderwerk sal gebeur, en Siener van Rensburg se voorspellings waar sal word, weliswaar dan met Goddelike ingryping. Facebook is daagliks vol daarvan. Dis ook vaag genoeg dat mense tevrede is dat hulle nie self betrokke hoef te raak nie, want dit is mos nou alles in die Here se hande. Ons hoef net agteroor te sit en Bybel te lees.
(7) Baie Afrikaners het ingekoop in die ANC se Sosialistiese staat, en het berus daarby dat die Afrikaner se tyd verby is. Hulle probeer net oorleef en hulle kinders groot te kry, sonder insidente en voorvalle wat hulle liefs wil vermy. Hule probeer kamoefleer om ongemerk in te skakel by die ANC se weergawe van Suid-Afrika.
(8) Baie Afrikaners het weens die ANC en die hoofstroommedia se volgehoue propaganda, verliberaliseer tot die punt waar hulle denke in pas geraak het met die Liberalisme en Marxisme. Baie van hulle dink dis die “nuwe normaal” om Liberaal te wees. Hierdie mense is verlore vir die Afrikanervolk. Ek noem hulle die “verloopte Afrikaners”. Hulle is vreemd aan die tradisies en kultuur van die Afrikanervolk. Voorbeelde is mense soos Adriaan Basson (van Rapport) en Max du Preez en talle ander.
(9) Baie Afrikaners ontbreek die WIL om vry te wil wees. Hulle hou van die IDEE van vryheid en selfbeskikking, weg van die ANC, maar hulle het nog nie die vaste wil daaroor gevorm nie. Hulle is positief daaroor en ondersteun die idee van selfbeskikking, en sou dit graag so wou hê, maar hulle is nog ietwat willoos of papperig daaroor. Die ystere en vaste “wil” ontbreek nog, en hulle soek inspirasie en rigting daaroor. Onsekerheid verswak die wil. Daarom loop die wil tot selfbeskikking nie uit op iets konkreet nie.
Nou lees en hoor mens gereeld die versugting: “waar is ons leiers?”, maar ek wil vra: “Waar is ons volk, die volgelinge?” Waar is die groot getal van ons Afrikaners wat die WIL het tot selfbeskikking? Dit help nie dat ons leiers het wat kan voorloop nie, maar daar is net 'n klein handvol volgelinge nie. Daarom dat ek sê dat die WIL tot selfbeskikking nog nie daar is nie. Daar word baie gepraat en geskryf daaroor, maar ek het dit nog nooit prakties so ervaar nie.
Net soos ons kan vra: “Wat is ‘n huis sonder ‘n moeder / vader?”, net so wil ons vra: “Wat is ‘n leier sonder volgelinge?”
Bewese feit: vra jy vir mense om oor ‘n maand in groot getalle op te daag by ‘n vergadering of optog om hul WIL tot selfbeskikking te wys, dan daag daar net 30 mense op. Die ander kyk sport of sepies op televisie, of kuier en braai saam met vriende, of het een of ander verskoning vir hul nie-bywoning.
Dit sê vir my net een ding: ons mense het nog nie die WIL tot selfbeskikking nie. Ons mense het die “wil” vir baie ander dinge, en sal baie moeite doen en geld spandeer op daardie ander dinge, maar nie vir hul eie selfbeskikking nie. Daardie “wil” ontbreek.
Vir 26 jaar sedert 1994 is ons onder die juk van die Marxistiese ANC en hul Sosialisme. Vir 26 jaar verduur ons die geweld en moord van die ANC Sosialistiese staat. Vir 26 jaar word ons kultuur, ons skole en ons taal (kortom: ons hele menswees) stap-vir-stap vertrap en afgebreek. Vir 26 jaar versleg ons situasie in Suid-Afrika jaar na jaar.
Jt weet dit gaan nooit beter word nie. Jy weet dit gaan vorentoe nog slegter word. So, vir wat wag ons nog? Ons weet mos wat die pad vorentoe vir ons gaan wees. Waarom wil ons dan nog langer wag?
Dit bring ons by die punt: Wil ons regtig selfbeskikking hê, of wil ons nie? Waar is daardie wil tot selfbeskikking? Waar moet ons gaan soek daarvoor?

 

Die liberale manier van dinkRSG het Dinsdagoggend op hul radioprogram “Monitor” twee professore gehad oor die SAPD (polisie) en SANW (weermag) se magsvergrype, d.i. hul hardhandige en irrasionele optrede teenoor die publiek. Dit was proff. Amanda Gouws en Pieter Du Toit. Dié twee akademiese geleerdes reken dat die probleem lê by die opleiding van die polisie en weermag. Dis die tipiese Liberale manier van dink.

Maw die probleem lê nie by amptenare wat sleg en booslik is nie. Nee, die probleem moet iewers elders gesoek word, buite die mens. Dis hoe die Liberalis dink. En die tragiese van alles, hulle dink dis die “normaal”, dis die “korrekte” manier van dink.

Konserwatiewes weet van beter. Die werklike probleem lê by die Liberaliste se mensbeskouing. Liberaliste glo dat alle mense van nature goed is. Konserwatiewes weet dat dit nie so is nie. Mense is van nature eerder geneig om die kwade te doen, ipv die goeie. Gelowige mense verstaan die rede hiervoor, maar dis ‘n ander gesprek.

Mense wat liberaal dink, kan nie aanvaar dat mense rassisties of boos kan wees nie. Daarom kan die Liberales nie aanvaar dat die mense in uniforms opsetlik lelike of wrede dinge doen nie. Die probleem moet volgens hulle elders gesoek word, soos by die “opleiding” van die polisie en die weermag. Dit kan mos nie wees dat mense van nature geneig sal wees tot magsvergrype, wreedheid en geweld nie?

Mense wat konserwatief dink, weet van beter. Ons weet dat wat ons tans sien en beleef, die tipiese magsvergrype is van mense wat magsdronk is. Gee vir mense groot mag om ander mense te beheer, en dit lei tot magsvergrype. “Power corrupts” en mense raak magsbelus. Dis darem te lekker vir ‘n “nobody” om skielik soveel mag te hê om ander te kan beheer en te arresteer. Staatsamptenare se groter magte lei tot amptenare se magsbeheptheid en die publiek ly swaar daaronder.

Omdat die Liberaal-denkendes in beheer van die land is, sien ons nie effektiewe optrede teen die magsbeluste amptenare nie. Inteendeel, die regering is self gevaarlik magsbelus. En ‘n magsbeluste regering doen baie swaar afstand van daardie mag.

Die ANC se dryfvere is magslus en geldsug. Voeg nog daarby hul eassisme, Marxisme en Sosialisme, en dit is ‘n gevaarlike, bedreigende konkoksie. Mense wat liberaal-denkend is, verstaan dit nie. Hulle kan dit glad nie insien nie. Liberales deel soveel van dieselfde oortuigings as die Marxiste en die Sosialiste. Daarom dat na Liberales (die pienkes) verwys word as net ‘n ligter skakering van die Marxisme en die Kommuniste (die rooies.) Die Pienkes en die Rooies is soos vinkel-en-koljander.

Ons is sedert die 1970’s vanuit alle oorde, en veral vanuit die hoofstroommedia, besmet met liberale idees en die liberale denkwyse.

So het FW de Klerk en sy NP ook in 1986 gekies om met die Liberale denkwyse saam te gaan en Suid-Afrika in 1992 aan die Kommuniste uit te lewer. Eerlose oorgawe aan die Marxiste, en nogal so ewe met trots op ‘n skinkbord weg gegee.

Baie mense besef nie eers dat hulle denke oor die jare deur die liberalisme besmet is nie. So sien ons vandag Afrikaanse en Afrikaner pienkes wat dink dat mnr. Squirrel darem maar tog so ‘n goeie president is. Hierdie soort mense is die Kommuniste se “useful idiots” waarna Vladimir Lenin destyds tydens die Bolsjewiste se rewolusie in USSR verwys het.

Die geskiedenis het ‘n nare gewoonte on homself te herhaal... Daarom het Suid-Afrika ‘m soortgelyke pad geloop na vandag toe.

Hierdie Chinese griepvirus het weereens gewys dat, selfs tydens ‘n gevaarlike, wêreld-pandemie, die ANC steeds onveranderd wreed, magbelus en rassisties teenoor ‘n klein wit minderheid kan optree. Niks het vir hulle (en hulle gewillige juigkommando) verander nie.

Hierdie is alles nog verdere redes waarom ons onder hierdie Marxistiese verpesting uit moet kom. Ter wile van ons eie oorlewing as wit minderheidsvolk.

Ons het steeds die keuse om verder ondergeploeg te word, of eerder te streef na self-besluitneming oor eie Afrikanersake. Om deel te bly van die ANC-staat, het geen toekoms nie. Om deel te bly van die ANC-staat, is ‘n doodsvonnis vir die Afrikanervolk.

Selfbeskikking vir Afrikaners is die enigste volhoubare oplossing. Selfbeskikking raak nou krities dringend belangrik vir ons oorlewing.

Die tyd raak min! Sms jou naam na 45770 voordat die doodsklok vir jou lui...